اختتامیه شانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان برگزار شد

 اختتامیه شانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان برگزار شد

به گزارش واژه روز: رویداد اختتامیه جشنواره ملی موسیقی جوان که بصورت مجازی برگزار شده است، با معرفی برگزیدگان هر بخش به کار خود پایان داد و برگزیدگان بخش موسیقی مازندران بدین شرح است :

دایره

گروه سنی (ب)

رتبه اول : رضا دزائی پور

دسرکوتن

گروه سنی (الف)

رتبه اول : پدرام جهانی نسب

رتبه دوم : سید مهدی حسینی سنگدهی

رتبه سوم : امیر محمد فعلی کوهی خیلی

گروه سنی (ب)

رتبه اول : محمد حسین طیبی-محمدرضا کاظمی لهمالی

رتبه دوم : رضا دزائی پور

دوتار مازندران

گروه سنی (الف)

رتبه اول : محمد مهدی بوداغی

رتبه دوم : سارا علی زاده

رتبه سوم : سورنا حمیدی زاده

گروه سنی (ب)

رتبه اول : محمد حسین طیبی

رتبه دوم : محمد محمدی کیانی

رتبه سوم : امرالله فعلی کوهی خیلی

گروه سنی (ج)

رتبه اول : اسماعیل خدادادی تیر کلائی

رتبه دوم : محمدرضا اکبری

غرنه

گروه سنی ( الف)

رتبه اول : امیر محمد زارع تلوکلائی

گروه سنی (ب)

رتبه اول : علی قلیان سراجی

رتبه دوم : امیر محمد خطیبی

رتبه سوم : محمد ندامانی سراجی

کمانچه

گروه سنی (الف)

رتبه اول : سارا علی زاده

رتبه دوم : مهدی شیخ نژاد

رتبه سوم : ابوالفضل فلاح

گروه سنی (ب)

رتبه اول : محمدرضا محمدی سید کلایی

رتبه دوم : نیایش طالبی دادوکلایی

رتبه سوم : کامیار سعادتی

گروه سنی (ج)

رتبه اول : علی فتحی چراتی

رتبه دوم : شیوا رودباری

للـه وا

رتبه اول : محمد ابراهیم قربانی سرکتی

رتبه دوم : امیرمحمد زارع تلوکلایی

رتبه سوم : ابوالفضل حیدری

گروه سنی (ب)

رتبه اول : محد ندامانی سراجی -علی قلیان سراجی

سرنا

گروه سنی (الف)

رتبه اول : محمد ابراهیم قربانی سرکتی

رتبه دوم : امیر محمد زارع تلوکلایی

گروه سنی (ب)

رتبه اول : محمد رضا کاظمی لهمالی

رتبه دوم : علی قلیان سراجی

رتبه سوم : امیر محمد خطیبی

آواز مازندران

گروه سنی (الف)

رتبه اول : سارا علی زاده

رتبه دوم : سینا نژادی

رتبه سوم : ایلیا رضایی خرم آبادی

گروه سنی (ب)

رتبه اول : ابراهیم مجیدی سراجی

گروه سنی (ج)

رتبه اول : مجتبی بابایی

رتبه دوم : آرمین یداللهی