آنا ماگدالنا باخ، 20 قطعه برای پیانو

آنا ماگدالنا باخ، 20 قطعه برای پیانو
کتاب آنا ماگدالنا باخ، 20 قطعه برای پیانو با نگارش توضیحات شهرام محذوف و ترجمه شبنم محذوف منتشر شد.

در توضیح این کتاب آمده است: «کتاب آنا ماگدالنا باخ شامل 20 قطعه از آهنگساز و موسیقیدان برجسته یوهان سباستین باخ است و به منظور آشنایی هنرجویان و دانشجویان با تکنیک های نوازندگ و آهنگسازی در دوره باروک، توضیحاتی برای هر قطعه نوشته شده است.

نواختن قطعات نسبتا ساده از باخ سبب درک بهتر و عمیق تر از سبک نوازندگی در دوره باروک گردیده و مهارت نحوه کنترل و انتقال احساسات هنرجو به پیانو را ارتقا می دهد.