مقامات دف

مقامات دف
کتاب «مقامات دف» همراه با معرفی تصویف ها و آهنگ های مناسب هر مقام تالیف محمدرضا شادمانی منتشر شد.

در مقدمه این کتاب آمده است: مقام های دف به تعدادی از ریتم های مشهور و معروف دف گفته می شود که طی دوران بصورت سینه به سینه و عمدتا شفاهی روایت و آموزش داده شده اند. مقامات دف شامل ریتم های کوتاهی هستند که معمولا در مراسم ذکر یا شادی بطور پی در پی اجرا می شوند و این مقام ها در بین اقوام مختلف اسامی گوناگون دارند.

در این کتاب تلاش شده است این مقام ها بصورت بسیار ساده و بدون خط نت نگاشته شود تا برای همه قابل استفاده باشد. در این کتاب سعی شده از نگارش ریتم های پیچیده و دشوار پرهیز گردد تا هر کسی با هر سطحی از نوازندگی بتواند ریتم های کتاب را بنوازد.