احسان آهنگر سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران شد

احسان آهنگر سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی  با پذیرش استعفای حسین جوادی، در حکمی احسان آهنگر را به عنوان سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران منصوب کرد.

 مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، احسان آهنگر متولد سال ۱۳۵۸ و دانش آموخته در رشته ادبیات فارسی و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت راهبردی فرهنگ است.

از جمله سوابق مدیریتی، علمی و فرهنگی سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران می توان به معاون فرهنگی سپاه کربلا مازندران،دبیر کمیته فرهنگی ستاد ساماندهی سواحل و تفرجگاه های استان مازندران، مدیر تبلیغات و فضاسازی معاونت فرهنگی هنری سپاه کربلا مازندران و مدیرفرهنگی اجتماعی سپاه شهرستان بهشهر اشاره کرد.

گفتنی است پیش از این حسین جوادی عهده دار این مسئولیت در اداره کل ارشاد استان مازندران بود