جلسه اعضای هیئت مدیره انجمن موسیقی مازندران با مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان

جلسه اعضای هیئت مدیره انجمن موسیقی مازندران با مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان

انجمن موسیقی مازندران، صبح امروز مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان مازندران با هئیت مدیره انجمن موسیقی مازندران دیدار کرد و رِئیس وهئیت مدیره انجمن برنامه ها و پیشنهادات خود در خصوص پیشبرد اهداف انجمن به مدیر کل انتقال دادند و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران راهکارهایی در خصوص حل مشکلات انجمن موسیقی مطرح کرد.

در این جلسه جمال محمدی (رئیس انجمن موسیقی ) گفت: مشکلات بودجه ای که در ارشاد و خصوصا در انجمن وجود دارد که نمی شود اقدامی در بحث موسیقی انجام داد.

محمد غلامی ( عضو هیئت مدیره انجمن موسیقی مازندران) در ادامه صحبت های جمال محمدی افزود : زیر ساخت های موسیقی و هنر با حمایت مالی انجام می شود و فرهنگ سازی بدون هزینه اصلا معنی ندارد و باید برای موسیقی کارهای زیر بنایی انجام داد.

احسان آهنگر مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه موسیقی بیشترین سهم در سبد فرهنگی خانوار دارد اشاره کرد: موسیقی در خدمت دین بوده و هست و باید آن را تقویت کنیم.

وی ادامه داد:می بایست با برنامه ریزی و اقدام مشکلات را حل کرد، برای انجمن ها بودجه در نظر بگیریم  که روشی درستی است برای تحقق اهداف انجمن های موسیقی.

مدیر کل ارشاد استان گفت: بودجه کم هست ولی مدیریت می کنیم و از جاهای دیگر باید تامین کنیم.

همچنین افزود: برنامه مدون در حوزه فرهنگ و هنر و خروجی هنرمندان نداریم که پس از فراگیری به کجا خواهد برسند و چه آینده دارند.

قبل از صحبت های مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ، روحی معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان صحبتی در مورد مشکلات در حوزه فرهنگ و هنر مازندران خصوصا موسیقی وجود دارد بیان کرد و در ادامه هریک از اعضاء نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در مورد موضوع جلسه ارائه دادند.

و در پایان جلسه مقرر شد جلسات با انجمن منظم برگزار شود و مشکلات در حوزه موسیقی استان رفع شود.