جشنواره فجر مازندران 1400

جشنواره فجر مازندران 1400

جشنواره موسیقی فجر استان مازندران با تاخیر به علت شرایط کرونایی در تاریخ های 25 ، 26 ، 27 اسفند ماه 1400 با حضور 6 گروه موسیقی محلی مازندران برگزار گردید