انتخابات هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک برگزار شد

 انتخابات هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک برگزار شد

نوبت دوم مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک خانه موسیقی ظهر سه شنبه 4 آبانماه در فضای باز تالار وحدت برگزار شد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، نوبت دوم مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک خانه موسیقی ظهر سه شنبه 4 آبانماه با حضور اعضای این کانون در فضای باز تالار وحدت برگزار شد.

در ابتدای این جلسه آذر هاشمی (بازرس خانه موسیقی) درباره روند انتخابات هیئت مدیره کانون ها و نحوه رای گیری و شمارش آرا توضیحاتی ارائه کرد.  درادامه اعضای هیئت مدیره و بازرس سابق کانون در جایگاه حاضر شدند فرزاد دانشمند (ریاست سابق کانون) گزارشی از عملکرد این دوره کانون مدرسان ارائه کرد.

پس از استعفای هیئت مدیره سابق کانون، هیئت رئیسه مجمع تشکیل گردید و کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره و بازرسی کانون هر یک دقایقی به معرفی خود و برنامه هایشان پرداختند.

کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک به ترتیب حروف الفبا خسرو بهرامی، کوروش پورمقدم، عبدالسعید خرمشاهی، فرزاد دانشمند، امیرپدرام طاهریان، علی اکبر کرد بچه، علیرضا میرآقا کاندیداهای بازرس سیده ماریه جلیلیان، محمدرضا قاسمی نژاد بودند.

پس از پایان رای گیری و شمارش آرا فرزاد دانشمند، امیرپدرام طاهریان، عبدالسعید خرمشاهی، خسرو بهرامی، علیرضا میرآقا به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک خانه موسیقی و کوروش پورمقدم (عضو علی البدل اول)، علی اکبر کردبچه (عضو علی البدل دوم) انتخاب شدند.

همچنین سیده ماریه جلیلیان به عنوان بازرس کانون و محمدرضا قاسمی نژاد( بازرس علی البدل) انتخاب شدند.